Wie is Egbert?

Puur Blauw

Degelijk, geloofwaardig en duidelijk

Egbert werd in de voorbije legislatuur door het Nieuwsblad uitgeroepen tot “beste parlementslid van het land” met een maximumscore van 5 sterren. Dit dankzij zijn stevige dossierkennis, werkkracht en politiek inzicht. 

Onder zijn niet-aflatende impuls werd zijn wetsvoorstel aangenomen om het kraken van panden effectief verboden en strafbaar te maken. Ook het mobiliteitsbudget, waarbij het voor werknemers met een bedrijfswagen eindelijk mogelijk is zich ook duurzaam te verplaatsen, kwam er op zijn initiatief.

Sociaal-economisch sterk

Egbert is advocaat aan de balie van Gent met specialisatie sociaal recht. Als Federaal Volksvertegenwoordiger zetelt hij voor de Open VLD-fractie als vast lid in de Commissie Sociale Zaken. 

In 2009 was Egbert kandidaat bij de Vlaamse verkiezingen in Oost-Vlaanderen. Vijf jaar later werd hij met 16.182 voorkeurstemmen rechtstreeks verkozen als Federaal Volksvertegenwoordiger. Sinds juni 2019 is hij Open Vld-fractieleider in de Kamer.

Gepassioneerd liberaal

Als student was Egbert in het laatste jaar van zijn rechtenstudies (1999-2000) voorzitter van het LVSV Nationaal. Hij stond mee aan de wieg van Liberales, waar hij tussen 2005 en 2008 met veel engagement woordvoerder en coördinator was. 

Lokaal verankerd

Ook lokaal neemt hij zijn verantwoordelijkheid op in de domeinen juridische en sociale zaken. Zo pionierde hij met de oprichting van de Zorgband Leie & Schelde, een unieke samenwerking tussen verschillende lokale besturen rond ouderenzorg. 

Egbert werd voor het eerst verkozen in de gemeenteraad van Merelbeke in 2006. Hij werd in 2013 OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken, taken die hij met hart en ziel uitvoerde. Sinds januari 2019 is hij eerste schepen, bevoegd voor jeugd, sport, burgerparticipatie, ouderenzorg, informatie & communicatie en juridische zaken.