“Ik zie één pijnpunt: de traagheid van het onderwijs. Dat brengt het hele exit-plan in gevaar.”